Четверг, 20 Апрель 2017 13:47

Гроші: скільки й звідки

За даними НБУ, в 2016 році загальний обсяг приватних грошових переказів із-за кордону в Україну склав $ 5,4 мільярда.

Це на 5,3% більше, ніж за 2015 рік. Приватні грошові перекази в 2016 році становили 5,8% до ВВП проти 5,7% роком раніше.

Довідка: приватні грошові перекази – міжнародні перекази та потоки ресурсів до домогосподарств, що надходять із інших країн і головним чином пов’язані з тимчасовою або постійною міграцією населення.

За оцінками НБУ, обсяг коштів, що надійшов у країну неформальними каналами (шляхом передавання готівки або матеріальних цінностей від одного домогосподарства іншому), в минулому році становив понад $ 1 мільярд, або 19% від загального обсягу всіх грошових переказів в Україну.

Надходження 72% (без урахування коштів, які надійшли в Україну неформальними каналами) всіх грошових переказів було забезпечено з 10 країн світу. Лідером серед них продовжує залишатися Росія ($ 977 мільйонів, 22,2% від обсягу переказів). Проте це менше на 15,6% порівняно з 2015 роком і більше ніж наполовину порівняно з даними 2014 року. Друге місце за обсягами надходжень у 2016 році належало США – $ 602 мільйони, що майже на 17% більше, ніж у 2015 році. Із країн Євросоюзу надійшло $ 1,8 мільяр-да (найбільше – з Німеччини; далі в порядку спаду – Кіпр, Велико-британія, Італія, Греція; найменше –з Чехії). Це на 12,4% більше, ніж у попередньому році. Частка країн ЄС від загального обсягу грошових переказів становила 41,1%.

Ваша оценка. Тема раскрыта на
(0 голосов)

Фоторепортаж